Szkoła Podstawowa w Rzepedzi

SKO

Szkolna Kasa Oszczędności przy ZS w Rzepedzi działa pod patronatem PBS w Sanoku, mogą w niej oszczędzać wszyscy  chętni uczniowie szkoły. Opiekunem SKO jest p. Daria Kondraś.


Głównym celem działalności SKO jest propagowanie idei oszczędzania wśród uczniów naszej szkoły. Ponadto:

  • kształtujemy u uczniów nawyk systematycznego oszczędzania;
  • uczymy racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi i celowego ich wykorzystywania;
  • popularyzujemy wiedzę ekonomiczną;
  • zapoznajemy uczniów z działalnością banku, przygotowujemy do korzystania z usług bankowych.SKO w ciągu roku szkolnego przeprowadza konkursSystematycznie oszczędzający uczeń”.  Zwycięzcy w konkursie otrzymują na koniec roku szkolnego nagrody ufundowane przez SKO lub bank sprawujący patronat nad Szkolną Kasą Oszczędności.