Szkoła Podstawowa w Rzepedzi

Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół w Rzepedzi

Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół w Rzepedzi

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana


Pani Małgorzata Wiktor, zam. w Rzepedzi


Uzasadnienie wyboru:


Pani Małgorzata Wiktor spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu.

Rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła przydatność kandydatki na w/w stanowisko.

 

Rzepedź, 24.01.2017 r.                                                  Dyrektor Zespołu Szkół w Rzepedzi

                                                                                               Danuta Horodecka-Kotys